Inställning av utvidgningseffekten för det främre ljudfältet

Aktiverar/inaktiverar utvidgningseffekten för det främre ljudfältet. När den här funktionen är aktiverad kan du sprida ljud för vänster/höger framkanal runt ljudfältet och generera ett spatiöst ljudfält i kombination med surroundljudfältet. Den här inställningen är effektiv när ”DPL Music” har valts.

Setup-menyn

Sound” > ”DSP Parameter” > ”Panorama

Inställningar

Off

Inaktiverar utvidgningseffekten för det främre ljudfältet.

On

Aktiverar utvidgningseffekten för det främre ljudfältet.

OBS!
  • För mer information om surrounddekoder, se följande: