Justera nivåskillnaden mellan det främre ljudfältet och surroundljudfältet

Justerar nivåskillnaden mellan det främre ljudfältet och surroundljudfältet. Högre för att förstärka det främre ljudfältet och lägre för att förstärka surroundljudfältet. Den här inställningen är effektiv när ”DPL Music” har valts.

Setup-menyn

Sound” > ”DSP Parameter” > ”Dimension

Inställningsalternativ

-3 till +3

OBS!
  • För mer information om surrounddekoder, se följande: