Justera mitten lokalisering (utvidgningseffekten) för det främre ljudfältet

Justerar mitten lokalisering (utvidgningseffekten) för det främre ljudfältet. Justera denna högre för att förstärka mitten lokalisering (mindre utvidgningseffekt) eller lägre för att försvaga (mer utvidgningseffekt). Den här inställningen är effektiv när ”Neo:6 Music” har valts.

Setup-menyn

Sound” > ”DSP Parameter” > ”Center Image

Inställningsalternativ

0,0 till 1,0

OBS!
  • För mer information om surrounddekoder, se följande: