Vad är Amazon Alexa?

Amazon Alexa är en interaktiv röst-AI (artificiell intelligens) som tillhandahålls av Amazon.

Eftersom tjänsten är baserad på molnteknik kan du ropa på din egen Alexa för att ställa frågor eller beordra den att styra enheter när som helst så länge din enhet med inbyggd Alexa är ansluten till internet.

Genom att ständigt lära sig användarens röst och kommandon kommer Alexa med tiden att förstå rösten mer exakt och kunna svara eller styra enheterna på rätt sätt. Dessutom kan dess kapacitet utökas genom att lägga till olika färdigheter på Alexa.

När du ropar ”Alexa,” till en Yamaha soundbar med inbyggd Alexa och sedan ställer en fråga förstår Alexa din röst och svarar på din fråga. När du ropar ”Alexa,” och ger den ett kommando styr den soundbaren eller andra Alexa-aktiverade enheter (smarta hem-apparater) enligt ditt kommando.

Med den särskilda smartphone-appen ”Amazon Alexa” som tillhandahålls av Amazon kan du konfigurera din egen Alexa i detalj eller lägga till Alexa färdigheter. Se ”Help & Feedback” i Amazon Alexa-appen för ytterligare information.

Om du vill veta mer om Amazon Alexa kan du läsa den information som finns på Amazons webbplats för varje land. Vidare, besök följande webbplats för teknisk information:

OBS!
  • Alexa är en tjänst som Amazon erbjuder. Denna tjänst kan ändras, stoppas eller avslutas utan föregående meddelande. Observera att Yamaha Corporation inte tar något ansvar för eventuella skulder som uppstår till följd av fortsatt tillhandahållande eller användning av denna tjänst.
  • Alexa erbjuds bara i vissa områden. Alexa kanske inte är tillgänglig i vissa länder eller regioner.
    Från och med januari 2023 tillhandahålls tjänsten i följande områden:
  • Brasilien, Kanada, Mexiko, USA, Frankrike, Tyskland, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Storbritannien, Australien, Indien, Japan och Nya Zeeland
  • En betald prenumeration kan krävas för att använda Amazon Music, Amazon Kindle eller Audible på produkten. För ytterligare information se Amazon webbsida.
  • Vissa funktioner kräver serviceöverenskommelse med tredje part. För detaljerad information om respektive tjänst, se webbsidan för den som tillhandahåller tjänsterna.
  • Om du vill styra en smart hem-enhet från soundbaren kan det krävas en smart hubb (som finns i handeln) för att ansluta enheten.
  • Beskrivningarna av Amazon Alexa och appen Amazon Alexa bygger på specifikationer från juli 2023.


Amazon, Alexa, Amazon Music, Kindle och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.