När ett problem uppstår: Alexa fungerar inte enligt instruktionerna

Möjliga orsaker till detta problem är följande: Prova de lösningar som motsvarar orsaken.

 • Omgivande ljud är för högt.
 • Alexa kan inte höra kommandon när omgivande ljud är högt. Eliminera orsaken till ljudet eller tala högre och tydligare.
 • Språkinställningen för Alexa skiljer sig från det språk som talas till Alexa.
 • Välj rätt språk i följande meny i appen Sound Bar Controller.
 • ~ (inställningar) > Amazon Alexa-inställningar > Amazon Alexa språk
 • Alexa inte kan förstå dina frågor eller kommandon.
  • Använd en mer naturlig ton och tala tydligt.
  • Försök att formulera om din fråga eller dina kommandon med andra ord eller göra dem mer specifika.
  • När du ger kommandon till appen Amazon Alexa eller en annan enhet med inbyggd Alexa för att styra soundbaren, använd det namn som du har angett som namn på soundbaren i appen Amazon Alexa .
 • De färdigheter som krävs för Alexa har inte lagts till.
 • Vissa funktioner kan kräva ytterligare Alexa-färdigheter. Om så är fallet, lägg till nödvändiga Alexa-färdigheterna.
 • ”Lägga till funktioner till Alexa”
 • Din soundbar stöder inte funktionen som beordrats via Alexa.
 • Vissa funktioner som stöds av andra enheter med inbyggd Alexa stöds inte av din soundbar.
 • Volymen på soundbaren ökar inte till max när den uppmanas göra detta via Alexa.
 • När du använder funktionen Multi-Room Music på SR-X50A, SR-X40A eller ATS-X500 begränsas den maximala volym som kan ställas in. Detta beror på produktens specifikationer.