Lägga till funktioner till Alexa

Genom att lägga till Alexa -färdigheter till Amazon Alexa kan du använda nya funktioner via Alexa.

Använd appen Amazon Alexa för att göra inställningen. Sök efter ”Amazon Alexa” på App Store eller Google Play och installera den på din smarttelefon.

  1. Öppna appen Amazon Alexa.
  1. Välj ”Skills & Games” från More.
  1. Välj en Alexa-färdighet och lägg till den i Alexa.
OBS!
  • Appen Amazon Alexa är en särskild smarttelefon-app som tillhandahålls av Amazon. För mer information om appens funktioner, se beskrivningen för appen på App Store eller Google Play. Med appen Amazon Alexa kan du ställa in funktionerna på Alexa i detalj, t.ex. ställa in strömningstjänster eller nyhetstjänster som du vill använda. Se ”Help & Feedback” i Amazon Alexa-appen för ytterligare information.
  • Beskrivningarna av Amazon Alexa och appen Amazon Alexa bygger på specifikationer från juli 2023.