När ett problem uppstår: Alexa svarar inte när den kallas på

Möjliga orsaker till detta problem är följande: Prova de lösningar som motsvarar orsaken.

 • Mikrofonerna på soundbaren är avstängda.
 • Alexa lyssnar till din röst via mikrofonerna som är inbyggda i soundbaren. Slå på mikrofonerna så att Alexa kan fungera. För detaljer om styrning, se användarhandboken för din produkt.
 • Soundbaren är inte ansluten till ett nätverk.
 • Alexa använder sig av internetkommunikation. Anslut soundbaren till ett nätverk så att Alexa kan fungera. För detaljer om hur man ansluter, se användarhandboken för din produkt.
 • Omgivande ljud är för högt.
 • Alexa kan inte höra kommandon när omgivande ljud är högt. Eliminera orsaken till ljudet eller tala högre och tydligare.
 • Alexa kan inte höra rösten som ropar ”Alexa,”.
 • Använd fjärrkontrollen eller kontrollerna på soundbaren för att få Alexa att börja lyssna efter ett kommando och tala sedan till soundbaren. För ytterligare information, se användarhandboken för varje produkt.
 • Språkinställningen för Alexa skiljer sig från det språk som talas till Alexa.
 • Välj rätt språk i följande meny i appen Sound Bar Controller.
 • ~ (inställningar) > Amazon Alexa-inställningar > Amazon Alexa språk
 • Din soundbar används i ett område där Alexa inte erbjuds.
 • Alexa erbjuds bara i vissa områden. Alexa kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner där soundbaren används.
  Från och med januari 2023 tillhandahålls tjänsten i följande områden:
  • Brasilien, Kanada, Mexiko, USA, Frankrike, Tyskland, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Storbritannien, Australien, Indien, Japan och Nya Zeeland
 • Det finns inget Amazon-konto på soundbaren.
 • Det krävs ett Amazon-konto för att kunna ropa på Alexa via soundbaren. Konfigurera ditt Amazon-konto från menyn "Amazon Alexa” i appen Sound Bar Controller.