Förberedelser för att använda Alexa

För att använda Amazon Alexa på soundbar med inbyggd Alexa krävs följande förberedelser:

  1. Har ett Amazon-konto.
  • Det krävs ett Amazon-konto för att använda Alexa. Om du inte har ett Amazon-konto, kan du skapa ett under installationen i steg 3. Du kan också skapa ett konto i förväg på Amazons webbplats.
  1. Installera Sound Bar Controller-appen på din smarttelefon.
  • Denna app används för att ansluta soundbaren till ett nätverk. Sök efter ”Sound Bar Controller” på App Store eller Google Play och installera den på smarttelefonen. För mer information om appens funktioner, se beskrivningen för appen på App Store eller Google Play.
  1. Anslut din soundbar till internet och konfigurera ditt Amazon-konto.
  • Anslut soundbaren till ett nätverk med appen Sound Bar Controller och konfigurera ditt Amazon-konto. För ytterligare information, se användarhandboken för varje produkt.
OBS!
  • Alexa erbjuds bara i vissa områden. Alexa kanske inte är tillgänglig i vissa länder eller regioner.
  • Anslut soundbaren till ett nätverk med internetåtkomst så att Amazon Alexa kan kommunicera med tjänster i molnet.
  • Språket som används av Alexa kan ställas in när du utför den första installeringen av Alexa. Den kan också ändras i inställningarna för Sound Bar Controller.