Styrning av soundbaren med röstkommandon

Ropa Alexa till soundbaren med inbyggd Amazon Alexa och använd röstkommandon för att styra soundbaren, spela upp musik och mycket mer.

För att kunna styra soundbaren med röstkommandon måste soundbaren vara ansluten till Internet och ha ett Amazon-konto installerat. För mer information, se följande:

Soundbarens funktioner som kan styras med röstkommandon är följande:

För ytterligare information, se användarhandboken för varje produkt.

OBS!
  • Om du vill förhindra att Alexa kallas på av misstag eller om du vill skydda din integritet kan du inaktivera mikrofonerna i soundbaren. Istället för att ropa ”Alexa,” kan du också använda fjärrkontrollen eller kontrollerna på soundbaren för att få Alexa att börja lyssna för ett kommando. För ytterligare information, se användarhandboken för varje produkt.
  • När du ger kommandon för att styra soundbaren från appen Amazon Alexa eller en annan enhet med inbyggd Alexa, använd det namn som har ställts in som soundbar i appen Amazon Alexa .
  • Appen Amazon Alexa är en särskild smarttelefon-app som tillhandahålls av Amazon. För mer information om appens funktioner, se beskrivningen för appen på App Store eller Google Play. Med appen Amazon Alexa kan du ställa in funktionerna på Alexa i detalj, t.ex. ställa in strömningstjänster eller nyhetstjänster som du vill använda. Se ”Help & Feedback” i Amazon Alexa-appen för ytterligare information.
  • En betald prenumeration kan krävas för att använda Amazon Music, Amazon Kindle eller Audible på produkten. För ytterligare information se Amazon webbsida.
  • Vissa funktioner kräver serviceöverenskommelse med tredje part. För detaljerad information om respektive tjänst, se webbsidan för den som tillhandahåller tjänsterna.