Indstilling af frekvensintervallerne

(Kun Asien, Taiwan, Brasilien, generelle og Mellemamerika og Sydamerika modeller)

Fra fabrikken er frekvensintervalindstillingen angivet til 50 kHz for FM og 9 kHz for AM. Afhængigt af dit land eller din region, indstil frekvenstrinnene til 100 kHz for FM og 10 kHz for AM.

  1. Indstil enheden til standby-tilstand.
  1. Mens du holder STRAIGHT ned på frontpanelet, tryk på z (strøm).
  1. Tryk på PROGRAM for at vælge “TU”.
  1. Tryk på STRAIGHT for at vælge “FM100/AM10”.
  1. Tryk på z (strøm) for at sætte enheden på standby og tænde den igen.
  • Dette afslutter indstillingerne.