Viser oplysninger om Radio Data System

(Kun modeller i Storbritannien, Europa, Rusland og Mellemøsten)

Radio Data System er et dataoverførselssystem, der bruges af FM-stationer i mange lande. Enheden kan modtage forskellige former for Radio Data System data, såsom “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” and “Clock Time”, når det er stillet ind på en radiostation med Radio Data System.

  1. Stil ind på den ønskede Radio Data System radiostation.
BEMÆRK
  • Vi anbefaler, at du bruger “Auto Preset” til at stille ind på Radio Data System radio- og tv-stationer. For detaljer, se følgende:
  1. Tryk på INFO på frontpanelet for at vælge mellem forskellige skærmelementer.
  • Ca. 3 sekunder efter at et vist element er valgt, vises de tilsvarende oplysninger.

Program Service

Navnet på programtjenesten

Program Type

Aktuel programtype

Radio Text

Oplysninger om det aktuelle program

Clock Time

Det aktuelle klokkeslæt

DSP Program

Lydtilstandens navn

Audio Decoder

Dekoderens navn

Frequency

Frekvens

BEMÆRK
Program Service”, “Program Type”, “Radio Text”, og “Clock Time” vises ikke hvis radiostationen ikke leverer Radio Data System service.