Manuel registrering af en radiostation

Vælg en radiostation manuelt, og registrer den med et indstillet nummer.

BEMÆRK
Du kan registrere op til 40 radiostationer som faste stationer.
  1. Tryk på FM/AM for at vælge “TUNER” som inputkilde.
  • TUNER” er valgt som inputkilde, og den valgte frekvens vises på frontdisplayet.
  1. Tryk på TUNING for at indstille en frekvens.
  • Hold tasten nede i ca. et sekund for at søge efter stationer automatisk.
  1. Hold MEMORY nede i nogle fa sekunder.
  • Første gang du registrerer en station, vil den valgte radiostation blive registreret til det forudindstillede nummer "01". Derefter registreres hver radiostation du vælger til det næste tomme (ubrugte) forudindstillede nummer efter det senest registrerede nummer.
BEMÆRK
For at vælge et forudindstillet nummer til registrering, skal du trykke på MEMORY én gang efter at du har stemt ind på den ønskede radiostation, tryk på PRESET for at vælge et forudindstillet nummer, og tryk derefter på MEMORY igen.
  • Dette afslutter indstillingerne.