Ange frekvensstegen

(Endast för modeller för Asien, Taiwan, Brasilien, Allmänna samt Central- och Sydamerika)

Den fabriksinställda frekvenssteginställningen för FM är 50 kHz och för AM 9 kHz. Beroende på land eller region anger du frekvensstegen till 100 kHz för FM och 10 kHz för AM.

  1. Sätt receivern i standby-läge.
  1. Håll ned STRAIGHT på frontpanelen och tryck på z (på/av).
  1. Tryck på PROGRAM för att välja ”TU”.
  1. Tryck på STRAIGHT för att välja ”FM100/AM10”.
  1. Tryck på z (på/av) för att sätta receivern i standby-läge och slå på den igen.
  • Detta avslutar inställningarna.