Valg af frekvens for modtagelse

Du kan stille ind på en radiostation ved at angive dens frekvens.

BEMÆRK
  • Radiofrekvenserne varierer afhængigt af det land eller område, som enheden anvendes i. I forklaringen i dette afsnit anvendes en visning med frekvenser, som anvendes i britiske og europæiske modeller.
  1. Tryk på FM/AM for at vælge “TUNER” som inputkilde.
  • TUNER” er valgt som inputkilde, og den valgte frekvens vises på frontdisplayet.
  1. Tryk på TUNING for at indstille en frekvens.
  • Hold tasten nede i ca. et sekund for at søge efter stationer automatisk.
  • TUNED” lyser på frontpanelet, når enheden modtager et FM/AM radio signal.
  • STEREO” lyser, når enheden modtager en stereo FM radio signal.
BEMÆRK
  • Du kan se videoer fra eksterne enheder, mens du lytter til radio. For detaljer, se følgende: