Stille inn frekvenstrinnene

(Kun modeller for Asia, Taiwan, Brasil, generelle modeller og Sentral- og Sør-Amerika)

Fra fabrikken er innstillingen for frekvenstrinn 50 kHz for FM og 9 kHz for AM. Avhengig av ditt land eller din region skal du stille frekvenstrinnene til 100 kHz for FM og 10 kHz for AM.

  1. Sett apparatet i standby-modus.
  1. Når du holder nede STRAIGHT på frontpanelet, trykk z (strøm).
  1. Trykk PROGRAM for å velge “TU”.
  1. Trykk STRAIGHT for å velge “FM100/AM10”.
  1. Trykk på z (strøm) for å sette apparatet i standby-modus og slå det på igjen.
  • Dette fullfører innstillingene.