Velge en frekvens for mottak

Du kan stille inn på en radiostasjon ved å angi stasjonens frekvens.

MERK
  • Radiofrekvensene er forskjellige, avhengig av landet eller regionen der apparatet brukes. Forklaringen i denne delen bruker et display med frekvenser som brukes i modeller for UK og Europa.
  1. Trykk på FM/AM for å velge “TUNER” som inngangskilde.
  • TUNER” er valgt som inngangskilde, og frekvensen som er valgt vises på frontdisplayet.
  1. Trykk på TUNING for å stille inn en frekvens.
  • Hold knappen inne i cirka et sekund for å søke etter stasjoner automatisk.
  • På frontdisplayet vil “TUNED” lyse når apparatet mottar et radiosignal fra en FM/AM-stasjon.
  • STEREO” lyser når apparatet mottar et FM-radiosignal i stereo.
MERK
  • Du kan vise videoer som mottas fra eksterne enheter mens du hører på radio. For mer informasjon, se følgende: