Välja en frekvens för mottagning

Du kan ställa in en radiostation genom att ange dess frekvens.

OBS!
  • Radiofrekvenserna är olika beroende på landet eller regionen där receivern används. I detta avsnitt används en display med frekvenser som används i modeller till Storbritannien och Europa.
  1. Tryck på FM/AM för att välja ”TUNER” som ingångskälla.
  • TUNER” är vald som ingångskälla och frekvensen som är vald visas på frontpanelens display.
  1. Tryck på TUNING för att ställa in en frekvens.
  • Håll ned knappen i ungefär en sekund för att börja söka automatiskt efter stationer.
  • På frontpanelens display, ”TUNED” tänds när receivern tar emot en FM/AM-radiosignal.
  • STEREO” tänds när enheten tar emot en FM-radiosignal i stereo.
OBS!
  • Du kan se video som matas in från extern enhet medan du lyssnar på radio. För mer information, se följande: