Justerer tonekontrollen for lydutgangen

Justerer nivået for høyfrekvensområde (Treble) og lavfrekvensområde (Bass) individuelt.

Option-meny

"Tone Control"

Valgalternativer

Treble, Bass

Innstillingsområde

-6,0 dB til +6,0 dB (0,5 dB intervall)

MERK
  • Når både "Treble" og "Bass" er 0,0 dB, vises "Bypass".
  • Du kan også justere tonekontrollen med kontrollene på frontpanelet. Trykk på TONE CONTROL for å velge "Treble" eller "Bass", og trykk på PROGRAM for å foreta en justering.
  • Hvis du stiller inn en ekstrem verdi, kan det hende at lydene ikke matcher de fra andre kanaler.