Justerar tonen för ljudutmatning

Justerar nivån för högfrekvensområdet (Treble) och lågfrekvensområdet (Bass) individuellt.

Option-meny

Tone Control

Alternativ

Treble, Bass

Inställningsalternativ

-6,0 dB till +6,0 dB (i steg om 0,5 dB)

OBS!
  • När både ”Treble” och ”Bass” är 0,0 dB, ”Bypass” visas.
  • Du kan också justera tonen med frontpanelens kontroller. Tryck på TONE CONTROL för att välja ”Treble” eller ”Bass”, tryck sedan på PROGRAM för att göra en justering.
  • Om du har ställt in ett extremt värde kan det hända att ljudet inte passar med det som kommer från de andra kanalerna.