Mottar trafikkinformasjon automatisk

(Kun modeller for UK, Europa, Russland og Midtøsten)

Når "TUNER" velges som inngangskilden, søker apparatet automatisk etter en trafikkinformasjonsstasjon.

Option-meny

"Traffic Program"

  1. Når "TUNER" er valgt som inngangskilde, trykk på OPTION.
  1. Bruk markørtastene til å velge "Traffic Program" og trykk på ENTER.
  • Søk etter trafikkinformasjonsstasjon vil starte etter 5 sekunder. Trykk på ENTER igjen for å starte søket umiddelbart.
MERK
  • For å søke oppover/nedover fra gjeldende frekvens, trykk på markørtastene mens "READY" vises.
  • Hvis du vil avbryte søket, trykk på RETURN.
  • Følgende skjerm vises i cirka 3 sekunder når søket avsluttes.
MERK
"TP Not Found" vises i cirka 3 sekunder hvis apparatet ikke finner noen trafikkinformasjon.