Option-menyens elementer

Bruk følgende tabell for å konfigurere avspillingsinnstillingene på apparatet.

MERK
  • Tilgjengelige elementer varierer avhengig av den valgte inngangskilden.
  • Tekst i parentes gjelder indikatorer på frontdisplayet.
  • Avhengig av regionen for kjøpet vil noen menyelementer for musikkstrømmetjenester også være tilgjengelig.

Element

Funksjon

Side

Input Select (Input Select)

Slå DHCP inngangskilde.

Tone Control (Tone Control)

Justerer nivået for høyfrekvensområdet og lavfrekvensområdet individuelt.

DSP/Surround (DSP/Surround)

Program (PRG)

Velg lydprogrammene og stereoavspilling.

Sur.Decode
(SrDec)

Velger en surround-dekoder som skal brukes.

DSP Level
(DSP Level)

Justerer effektnivået på lydfeltet.

Adaptive DRC (A.DRC)

Stiller inn om det dynamiske området (fra maksimum til minimum) justeres automatisk i forhold til volumet.

Enhancer (Enhancer)

Aktiver/deaktiver Compressed Music Enhancer.

Volume Trim (Volume Trim)

Input Trim (In.Trim)

Korrigerer volumforskjeller mellom inngangskilder.

Subwoofer Trim (SW.Trim)

Finjusterer subwoofer-volumet.

ZoneB Trim
(ZB.Trim)

Korrigerer volumforskjeller mellom Zone A/B.

Lipsync (Lipsync)

Aktiverer/deaktiverer "Lipsync"-innstillingen i "Setup"-menyen.

Signal Information (Signal Info.)

Viser informasjon om video/audio-signalene.

Audio In (Audio In)

Kombinerer video for valgt inngangskilde med lyd fra en annen inngangskilde.

Video Out (Video Out)

Velger en videokilde som skal sendes ut sammen med den valgte lydkilden.

FM Mode (FM Mode)

Skifter mellom "Stereo" og "Monaural" for FM-radiomottak.

Preset (Preset)

Auto Preset (AUTO)

Registrer automatisk FM-radiostasjoner med kraftige signaler som forhåndsinnstillinger.

Clear Preset (CLEAR)

Slett radiostasjoner som er registrert på forhåndsinnstillingsnummer.

Traffic Program (TrafficProgram)

(Kun modeller for UK, Europa, Russland og Midtøsten)

Søker automatisk etter trafikkinformasjonsstasjoner.

Shuffle (Shuffle)

Konfigurerer shuffle-innstillingen.

Repeat (Repeat)

Konfigurerer repeat-innstillingen.

Volume Interlock (Vol.Interlock)

Aktiverer/deaktiverer volumkontroll fra iTunes/iPhone via AirPlay.

Add to favorites (Add to Fav.)

Remove from favorites (RemovefromFav.)

Legger din favoritt-internettradiostasjon i "Favorites"-mappen, eller fjerner den fra "Favorites"-mappen.

Init Scan (Init Scan)

(bare RX-D485)

Utfør en innledende skanning for DAB-radiomottak.

Tune AID (Tune AID)

(bare RX-D485)

Sjekker mottaksstyrke for hver enkelt DAB-kanal.