Utføre en innledende skanning for DAB-radiomottak

(bare RX-D485)

Utfør en innledende skanning for å søke etter DAB-radiostasjoner.

Option-meny

"Init Scan"

  1. Trykk på FM/DAB for å velge DAB-båndet.
  1. Trykk på OPTION.
  1. Bruk markørtastene til å velge "Init Scan" og trykk på ENTER.
  1. Trykk på ENTER for å velge en innledende skanning.
  • Når den innledende skanningen er fullført, stiller apparatet seg automatisk inn på den første DAB-radiostasjonen blant de lagrede stasjonene.
MERK
  • Hvis du utfører en innledende skanning igjen, vil DAB-radiostasjonene som allerede er registrert med forhåndsinnstillingsnummer bli slettet.
  • Hvis apparatet ikke finner noen DAB-radiostasjoner i den innledende skanningen, trykk på ENTER for å starte innledende skanning igjen.