Ställa in användning av en subwoofer

Väljer inställningar med hänsyn till användning av din subwoofer.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Subwoofer

Inställningar

Use

Välj detta alternativ när en subwoofer är ansluten.

Subwoofern återger ljud från LFE-kanalen (lågfrekventa effekter) och lågfrekventa komponenter från övriga kanaler.

None

Välj detta alternativ när ingen subwoofer är ansluten.

Framhögtalarna återger ljud från LFE-kanalen (lågfrekventa effekter) och lågfrekventa komponenter från andra kanaler.