Ställa in avståndet mellan varje högtalare och lyssningsplatsen

Anger avståndet mellan varje högtalare och lyssningsplatsen så att ljudet från högtalarna når lyssningsplatsen samtidigt.

Setup-menyn

Speaker” > ”Distance

Alternativ

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Subwoofer

Inställningsalternativ

0,30 m till 24,00 m (1,0 ft till 80,0 ft) i steg om 0,05 m (0,2 ft)

OBS!
Välj enhet för avstånd från ”Meter” eller ”Feet” i ”Unit”.