Automatisk mottagning av trafikinformation

(Endast modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Mellanöstern)

När ”TUNER” är vald som ingångskälla söker receivern automatiskt för en station med trafikinformation.

Option-meny

Traffic Program

  1. När ”TUNER” har valts som ingångskälla, tryck på OPTION.
  1. Använd markörknapparna för att använda ”Traffic Program” och tryck på ENTER.
  • Sökningen efter trafikinformationstationen börjar inom 5 sekunder. Tryck på ENTER igen för att starta sökningen omedelbart.
OBS!
  • För att söka uppåt/nedåt från den aktuella frekvensen, tryck på markörknapparna medan ”READY” visas.
  • För att avbryta sökningen, tryck på RETURN.
  • Följande skärm visas i ca. 3 sekunder när sökningen är slutförd.
OBS!
Om det inte går att hitta några trafikinformationstationer visas ”TP Not Found” i ca 3 sekunder.