Utför initial sökning för DAB-radiomottagning

(endast RX-D485)

Utför initial sökning för sökning av DAB-radiostationer.

Option-meny

Init Scan

  1. Tryck på FM/DAB för att välja DAB-bandet.
  1. Tryck på OPTION.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Init Scan” och tryck på ENTER.
  1. Tryck på ENTER för att starta en inledande kanalsökning.
  • När den inledande kanalsökningen har avslutats väljer receivern automatiskt den första DAB-radiostationen som lagrades i stationsordning.
OBS!
  • Om du gör en inledande kanalsökning igen raderas alla de DAB-radiostationer som finns registrerade på samtliga förvalsnummer.
  • Om inga DAB-radiostationer hittas under den inledande kanalsökningen tryck på ENTER för att starta en inledande kanalsökning igen.