Manuell registrering av en radiostasjon

Velg en radiostasjon manuelt og registrer den på et forhåndsinnstillingsnummer.

MERK
Du kan registrere opp til 40 radiostasjoner som forhåndsinnstillinger.
  1. Trykk på FM/AM for å velge “TUNER” som inngangskilde.
  • TUNER” er valgt som inngangskilde, og frekvensen som er valgt vises på frontdisplayet.
  1. Trykk på TUNING for å stille inn en frekvens.
  • Hold knappen inne i cirka et sekund for å søke etter stasjoner automatisk.
  1. Hold inne MEMORY i noen sekunder.
  • Den første gangen du registrerer en stasjon vil den valgte radiostasjonen bli registrert på forhåndsinnstillingsnummer “01”. Deretter vil hver radiostasjon du velger bli registrert på det neste ubrukte (Empty) forhåndsinnstillingsnummeret etter det sist registrerte nummeret.
MERK
For å velge et forhåndsinnstillingsnummer for registrering, trykk på MEMORY én gang når du har stilt inn på ønsket radiostasjon, trykk på PRESET for å velge et forhåndsinnstillingsnummer, og trykk deretter på MEMORY igjen.
  • Dette fullfører registreringen.