Visa Radio Data System-informationen

(Endast modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Mellanöstern)

Radio Data System är ett system för dataöverföring som används av FM-stationer i många länder. Receivern kan ta emot olika typer av Radio Data System-data, till exempel ”Program Service”, ”Program Type”, ”Radio Text” och ”Clock Time”, när den är inställd på en Radio Data System-station.

  1. Ställ in önskad Radio Data System-station.
OBS!
  • Vi rekommenderar användning av ”Auto Preset” för att ställa in Radio Data System sändande stationer. För mer information, se följande:
  1. Tryck på INFO på frontpanelen och välj mellan olika poster för visning.
  • Efter ca 3 sekunders visning av en post blir det valt och motsvarande information visas.

Program Service

Programtjänstnamn

Program Type

Aktuell programtyp

Radio Text

Information om det aktuella programmet

Clock Time

Aktuell tid

DSP Program

Namn på ljudläge

Audio Decoder

Dekodernamn

Frequency

Frekvens

OBS!
Program Service”, ”Program Type”, ”Radio Text” och ”Clock Time” visas inte om radiostationen inte tillhandahåller Radio Data System-tjänsten.