Vise Radio Data System-informasjonen

(Kun modeller for UK, Europa, Russland og Midtøsten)

Radio Data System er et dataoverføringssystem som brukes av FM-stasjoner i mange land. Apparatet kan motta forskjellige typer Radio Data System-data, som f.eks. “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” og “Clock Time”, når det er stilt inn på en Radio Data System-kringkastingsstasjon.

  1. Still inn på ønsket Radio Data System-kringkastingsstasjon.
MERK
  • Vi anbefaler å bruke “Auto Preset” til å stille inn Radio Data System-kringkastingsstasjoner. For mer informasjon, se følgende:
  1. Trykk på INFO på frontpanelet for å velge mellom forskjellige displayelementer.
  • Cirka 3 sekunder etter at et displayelement er valgt, vises den tilhørende informasjonen.

Program Service

Programtjenestenavn

Program Type

Gjeldende programtype

Radio Text

Informasjon om gjeldende program

Clock Time

Gjeldende tid

DSP Program

Lydmodusnavn

Audio Decoder

Dekodernavn

Frequency

Frekvens

MERK
Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” og “Clock Time” vises ikke hvis radiostasjonen ikke leverer Radio Data System-tjenesten.