Inställning av ditt högtalarsystem

Väljer inställningar beroende på anslutna högtalare.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Power Amp Assign

Inställningar

Surround

Välj det här alternativet när du använder ett normalt högtalarsystem (och inte använder Zone B-högtalare eller en bi-amp-anslutningar).

BI-AMP

Välj det här alternativet om du ansluter framhögtalare med stöd för bi-amp-anslutningar.

Zone B

Välj det här alternativet om du använder Zone B-högtalare som komplement till högtalarsystemet i huvudzonen (Zone A).