Ställa in storleken på framhögtalarna

Väljer inställningar med hänsyn till storleken på dina fronthögtalare.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Front

Inställningar

Small

Välj detta alternativ för små högtalare.

Subwoofern återger de främre kanalernas lågfrekventa ljudkomponenter (konfigureras i ”Crossover”).

Large

Välj detta alternativ för stora högtalare.

Framhögtalarna återger alla frekvenskomponenter för framkanalen.

OBS!
  • Vid konfigurering av högtalarens storlek, som en allmän princip, välj ”Large” om baselementets diameter är 16 cm eller större, och ”Small” om diametern är mindre än 16 cm.
  • Front” ställs automatiskt in på ”Large” när ”Subwoofer” är inställd på ”None”. För mer information om ”Subwoofer” i ”Setup”-menyn se följande: