Ställa in användning av surroundhögtalare och deras storlek

Väljer inställningar med hänsyn till användning och storleken på dina surroundhögtalare.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Surround

Inställningar

Small

Välj detta alternativ för små högtalare.

Subwoofern eller framhögtalarna återger surroundkanalernas lågfrekventa ljudkomponenter (kan konfigureras i ”Crossover”).

Large

Välj detta alternativ för stora högtalare.

Surroundhögtalarna återger alla frekvenskomponenter för surroundkanalen.

None

Välj detta alternativ när inga bakre surroundhögtalare används.

Framhögtalarna återger surroundkanalljudet. Virtual CINEMA DSP fungerar i det här fallet.

OBS!
  • Vid konfigurering av högtalarens storlek, som en allmän princip, välj ”Large” om baselementets diameter är 16 cm eller större, och ”Small” om diametern är mindre än 16 cm.
  • För mer information om Virtual CINEMA DSP se följande: