Ställa in användning av en mitthögtalare och dess storlek

Väljer inställningar med hänsyn till användning och storleken på din mitthögtalare.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Center

Inställningar

Small

Välj detta alternativ för små högtalare.

Subwoofern eller framhögtalarna återger mittkanalens lågfrekventa ljudkomponenter (kan konfigureras i ”Crossover”).

Large

Välj detta alternativ för stora högtalare.

Mitthögtalaren återger alla frekvenskomponenter för mittkanalen.

None

Välj detta alternativ när ingen mitthögtalare är ansluten.

Framhögtalarna återger mittkanalljudet.

OBS!
Vid konfigurering av högtalarens storlek, som en allmän princip, välj ”Large” om baselementets diameter är 16 cm eller större, och ”Small” om diametern är mindre än 16 cm.