Co można zrobić korzystania z podłączonego komputera

Większość cyfrowych instrumentów muzycznych jest zgodna ze standardem MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Dzięki tej technologii instrument może komunikować się z podłączonym komputerem, przesyłając/odbierając dane MIDI, w tym informacje o grze na klawiaturze i dane odtwarzanego utworu.

Niektóre modele mogą również przesyłać dane audio, chociaż zgodne dane różnią się w zależności od konkretnego instrumentu. Patrz kolumna „Formaty danych zgodne z przesyłaniem” w rozdziale „Docelowe modele i funkcje” lub podręcznik użytkownika instrumentu.

UWAGA

      Szczegółowe informacje na temat standardu MIDI można znaleźć w podręczniku „MIDI Basics” (Podstawy standardu MIDI) w witrynie https://download.yamaha.com/

Po wybraniu kraju i kliknięciu pozycji „Manual Library” na stronie „Wsparcie” wybierz język, a następnie w polu wyszukiwania wpisz „MIDI Basics”.

0BOdtwarzanie utworów (MIDI, audio) na komputerze z instrumentem

Odtwarzanie plików MIDI: możesz odtwarzać pliki utworów MIDI na komputerze z wykorzystaniem brzmień instrumentu za pomocą aplikacji do odtwarzania plików MIDI.

Odtwarzanie plików audio: możesz odtwarzać pliki utworów audio poprzez wbudowane głośniki tego instrumentu za pomocą aplikacji do odtwarzania dźwięku.

1BNagrywanie gry na klawiaturze w postaci danych MIDI na komputerze

Grę na klawiaturze można nagrywać jako zdarzenie MIDI w oprogramowaniu muzycznym na komputerze. W zależności od aplikacji nagrane dane mogą być edytowane na różne sposoby, a nawet konwertowane na zapis nutowy.

2BNagrywanie gry na klawiaturze w postaci danych audio na komputerze

Grę na klawiaturze można nagrywać w postaci danych audio na komputerze za pomocą aplikacji lub sprzętu DAW (Digital Audio Workstation — stacja robocza do obróbki dźwięku cyfrowego). W zależności od konkretnej aplikacji nagrane dane mogą być edytowane na różne sposoby.

3BPrzesyłanie plików danych, w tym plików utworów, plików stylu i pliku kopii zapasowej

W zależności od instrumentu nagrane dane utworu użytkownika można przesłać do komputera i zapisać jako plik. Ponadto dane utworów (pliki MIDI) pozyskane przez Internet mogą być przesyłane i przechowywane w instrumencie w celu późniejszego słuchania lub ćwiczenia gry na klawiaturze. Aby uzyskać informacje na temat typów plików (danych), które można przesyłać, oraz metody przesyłania plików w każdym instrumencie, patrz „Docelowe modele i funkcje” lub podręcznik użytkownika instrumentu.