Podłączanie komputera do instrumentu

■ Wymagania systemowe i konfiguracja

Przygotuj następujące elementy.

      Komputer z systemem Windows lub macOS.

      Kabel USB spełniający następujące warunki:

-            Krótszy niż 3 metry

-            Komunikacja zgodna ze standardami USB (nieprzeznaczony tylko do ładowania)

-            Z wtyczkami pasującymi do kształtów złącza komputera i instrumentu.

W przypadku komputera ze złączem USB typu A: kabel typu AB

W przypadku komputera ze złączem USB typu C: kabel typu BC

Do przesyłania za pośrednictwem standardu MIDI

Można używać standardowych sterowników w systemach operacyjnych; nie ma potrzeby instalowania innego sterownika.

Do przesyłania dźwięku

W przypadku komputerów z Windows:

Pobierz i zainstaluj sterownik Yamaha Steinberg USB Driver, dostępny pod następującym adresem URL:

https://download.yamaha.com/

* Po wybraniu kraju i kliknięciu pozycji „Firmware/Software Updates” na stronie „Wsparcie” wybierz kategorię produktu, a następnie w polu wyszukiwania wpisz „Yamaha Steinberg USB Driver”. W wynikach wyszukiwania kliknij odpowiedni sterownik.

Informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć na stronie pobierania sterownika.

Instalację sterownika należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do pliku ze sterownikiem.

W przypadku komputerów Mac:

Można używać standardowego sterownika w systemie macOS; nie ma potrzeby instalowania innego sterownika.

UWAGA

      Nie wszystkie modele są wyposażone w funkcje odtwarzania dźwięku; informacje można znaleźć w kolumnie „Audio USB” w rozdziale „Docelowe modele i funkcje” lub w podręczniku użytkownika instrumentu.

■ Podłączanie

1.  Wyłącz zasilanie instrumentu.

2.  Uruchom komputer, a następnie zamknij wszystkie uruchomione aplikacje oprogramowania.

3.  Podłącz kabel USB najpierw do złącza USB DO HOST instrumentu, a następnie do złącza USB komputera.

UWAGA

      Użyj kabla USB z wtyczką pasującą do kształtu złącza komputera i instrumentu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Wymagania systemowe i konfiguracja” w rozdziale „Podłączanie komputera do instrumentu”.

4.  Włącz zasilanie instrumentu.

Komputer automatycznie umożliwi komunikację MIDI z instrumentem.