Nagrywanie gry na klawiaturze w postaci danych MIDI na komputerze

Korzystając z oprogramowania Music Production na komputerze, można nagrywać grę na klawiaturze w postaci danych MIDI. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji. Ta sekcja przedstawia podstawowe ustawienia, które należy wykonać na instrumencie w celu nagrywania. Należy pamiętać, że niektóre z poniższych funkcji mogą nie być dostępne w instrumencie.

● Ustawienia sterowania lokalnego

Podczas nagrywania gry na klawiaturze na podłączonym komputerze odtwarzane dane MIDI są przesyłane do komputera i zwracane z powrotem do instrumentu. Powoduje to powstanie podwójnego dźwięku, ponieważ generator brzmienia instrumentu odbiera dane gry na klawiaturze bezpośrednio z klawiatury, a także z komputera. Aby uniknąć tej sytuacji, należy ustawić sterowanie lokalne na „Off”, aby oddzielić generator brzmienia instrumentu od klawiatury.

UWAGA

     Podczas korzystania z syntezatora oprogramowania jako generatora brzmienia, oprócz ustawienia kontroli lokalnej na „Off”, należy wprowadzić ustawienia w aplikacji komputerowej, tak aby dane MIDI otrzymane z instrumentu nie zostały zwrócone z powrotem do instrumentu.

● Zegar zewnętrzny

Podczas odtwarzania danych Styl/Arpeggio należy ustawić zegar, który będzie używany — ten w instrumencie czy w komputerze. Podczas używania zegara w komputerze należy wprowadzić ustawienia w instrumencie, tak aby odtwarzanie Stylu/Arpeggio odbywało się zgodnie z zegarem zewnętrznym.

● Ustawienia transmisji MIDI

Należy wykonać ustawienia, aby odtwarzanie Stylu/Arpeggio oraz gra na klawiaturze były przesyłane do komputera. Należy pamiętać, że niektóre instrumenty nie mogą przesyłać danych odtwarzania.

● Przesyłanie ustawień panelu (funkcja Initial Send)

Jeśli zrobi się to przed nagrywaniem, można nagrać ustawienia panelu na początku danych utworu. Gwarantuje to, że podczas odtwarzania nagranego utworu będą generowane właściwe i oczekiwane dźwięki.