Przesyłanie plików danych, w tym plików utworów, plików stylu i plików kopii zapasowej

Pomiędzy komputerem i instrumentem mogą być przesyłane poniższe rodzaje danych.

■ Dane, które można przesyłać

Pliki utworów z rozszerzeniem „.MID”

● Utwór zewnętrzny

Oznacza dane utworu, które są tworzone na urządzeniu zewnętrznym innym niż instrument (np. komputer). Oznacza również dane utworu, które można uzyskać za pośrednictwem Internetu.

● Utwór użytkownika

Oznacza dane utworu, które są tworzone za pomocą funkcji nagrywania instrumentu. Dane utworu użytkownika mogą być przesyłane do komputera jako kopia zapasowa, a następnie zwracane do instrumentu.

Pliki stylu z rozszerzeniem „.STY”

● Styl zewnętrzny

Oznacza dane stylu, które są tworzone na urządzeniu zewnętrznym innym niż instrument (np. komputer). Oznacza również dane stylu, które można uzyskać za pośrednictwem Internetu.

● Styl użytkownika

Oznacza dane stylu, które są tworzone za pomocą funkcji nagrywania instrumentu. Dane stylu użytkownika mogą być przesyłane do komputera jako kopia zapasowa, a następnie zwracane do instrumentu.

Pliki kopii zapasowej z rozszerzeniem „.BUP”

Te pliki, które zawierają ustawienia panelu i dane wykonawcze, mogą być przesyłane do komputera i zapisywane jako kopia zapasowa. Zapisane na komputerze pliki kopii zapasowej można zwrócić z powrotem do instrumentu. Umożliwia to korzystanie z wcześniej przygotowanych ustawień panelu i danych wykonawczych.

Zawartość plików, które można przesłać, różni się w zależności od instrumentu. Pliki można przesyłać jedną z następujących metod. (Niektóre instrumenty mogą nie być w stanie przesyłać plików).

     Przesyłanie plików przy użyciu aplikacji Musicsoft Downloader (bezpłatna)

     Przesyłanie plików za pomocą komputera z wykorzystaniem aplikacji Eksplorator plików, Finder itp.

Aby uzyskać informacje na temat typów plików (danych), które można przesyłać, oraz metody przesyłania plików w każdym instrumencie, patrz „Docelowe modele i funkcje” lub podręcznik użytkownika instrumentu.

NOTYFIKACJA

      Jeśli w instrumencie można umieścić baterie: aby uniknąć wyłączenia zasilania podczas przesyłania plików i możliwej utraty danych, podczas przesyłania plików należy używać zasilacza, a nie baterii.

UWAGA

      Pamiętaj, aby zatrzymać odtwarzanie utworu lub stylu podczas korzystania z programu Musicsoft Downloader, ponieważ podczas odtwarzania nie można uzyskać dostępu do pamięci wewnętrznej instrumentu za pośrednictwem komputera.