Nagrywanie gry na klawiaturze w postaci danych audio na komputerze

Można nagrywać grę na klawiaturze w postaci danych audio w oprogramowaniu za pomocą oprogramowania do tworzenia muzyki w komputerze. Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika instrumentu.

Jeśli system operacyjny komputera to Windows, musisz zainstalować sterownik Yamaha Steinberg USB Driver na komputerze, aby prawidłowo przesyłać dane audio. Patrz rozdział „Podłączanie komputera do instrumentu”.

UWAGA

      Nie wszystkie modele są wyposażone w funkcje nagrywania danych audio za pomocą kabli USB. Dokładne informacje znajdują się w rozdziale „Docelowe modele i funkcje” lub w podręczniku użytkownika instrumentu.

      DAW to skrót nazwy Digital Audio Workstation — stacja robocza do obróbki dźwięku cyfrowego, która jest aplikacją umożliwiającą nagrywanie, edytowanie i miksowanie danych audio. Główne oprogramowania typu DAW to m.in. Cubase, Logic, SONAR i Digital Performer.