Docelowe modele i funkcje

Jeśli nazwa modelu instrumentu nie jest widoczna poniżej, przejrzyj podręcznik użytkownika instrumentu, aby zapoznać się z jego funkcjami.

*1

Metoda

przesyłania

plików*2

----------------Formaty danych zgodne z przesyłaniem----------------

Audio

USB

Utwór

użytkow-nika

Styl użyt-

kownika

Plik kopii

zapasowej

Utwór

zewnętrzny*3

Styl

zewnętrzny

CLP-525

MSD

CLP-585/575/

545/535/

565GP

MSD

CLP-625

MSD

CLP-685/675/

645/635/

665GP

MSD

*4

CLP-695GP

MSD

CLP-725

MSD

CLP-785/775/

745/735/

795GP/765GP

MSD

CSP-170/150

CSP-

295/275/

255/295GP

CVP-609/605/

601

MSD

„nazwa

modelu”.BUP

CVP-709/705/

701

MSD

„nazwa

modelu”.BUP

CVP-809/805

MSD

„nazwa

modelu”.BUP

CVP-909/905

EZ-300

Eksplorator

plików

EZ-300.BUP

F02

MSD

KB-209/208

MSD

KB-208.BUP

KB-309/308

MSD

KB-308.BUP

KBP-1100/2100

MSD

„nazwa

modelu”.BUP

N1X

MSD

N3X

MSD

NP-32/12

NP-35/15

NU1

MSD

NU1X

MSD

*4

NU1XA

P-115/105

MSD

P-125/121

MSD

P-125a

MSD

P-145/143

P-225/223

P-255

MSD

P-45

P-515

MSD

P-S500

PSR-E243/YPT-240

PSR-E343/YPT-340

MSD

PSR-E343.BUP

PSR-E353

MSD

PSR-E353.BUP

PSR-E363/YPT-360

MSD

PSR-E363.BUP

PSR-E373/YPT-370

Eksplorator

plików

PSR-E373.BUP

PSR-E433

MSD

PSR-E433.BUP

PSR-E443

MSD

PSR-E443.BUP

PSR-E453

MSD

PSR-E453.BUP

PSR-E463

MSD

PSR-E463.BUP

PSR-E473

Eksplorator

plików

PSR-E473.BUP

PSR-EW300

MSD

PSREW300.BUP

PSR-EW310

Eksplorator

plików

PSREW310.BUP

PSR-EW400

MSD

PSREW400. BUP

PSR-EW410

MSD

PSREW410.BUP

PSR-EW425

Eksplorator

plików

PSREW425.BUP

PSR-I300

Eksplorator

plików

PSR-I400

MSD

PSR-I400.BUP

PSR-I455

MSD

PSR-I455.BUP

PSR-I500

MSD

PSR-I500.BUP

PSR-S670

MSD

PSR-S670.BUP

PSR-S750

MSD

PSR-S750.BUP

PSR-S950

MSD

PSR-S950.BUP

PSR-S970/S770

MSD

„nazwa

modelu”.BUP

PSR-S975/S775

MSD

„nazwa

modelu”.BUP

YDP-162/142

MSD

YDP-163/143

MSD

YDP-164/144

MSD

YDP-165/145

YDP-C71

MSD

YDP-C71.BUP

YDP-S34

MSD

YDP-S35

YDP-S52/S51

MSD

YDP-S54

MSD

YDP-S55

*1 Wymieniono również modele niesprzedawane w niektórych regionach.

*2 „Eksplorator plików” dotyczy modeli, które mogą przesyłać plików za pośrednictwem aplikacji Eksplorator plików, Finder itp. dołączonych do komputera, a „MSD” do tych, które nie mają takiej funkcji. W przypadku modeli oznaczonych „MSD” należy przesyłać pliki za pomocą aplikacji Musicsoft Downloader.

*3 Formaty danych SMF 0 i 1

*4 Dostępne w instrumencie w wersji oprogramowania układowego 2.00 lub nowszej.

■ Informacje o tym podręczniku użytkownika

      Ilustracje przedstawione w niniejszym podręczniku służą jedynie celom instruktażowym i mogą się nieco różnić od tych znajdujących się na instrumencie.

      Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft® Corporation zarejestrowanym w USA i innych krajach.

      Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

      Nazwy firm i produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

© 2020 Yamaha Corporation

Published 09/2023 YJ-W0