Praca z komputerem

Computer-related Operations frontispiece

Informacje o tym podręczniku użytkownika

• Ilustracje przedstawione w niniejszym podręczniku służą jedynie celom instruktażowym i mogą się nieco różnić od tych znajdujących się na instrumencie.

• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft® Corporation zarejestrowanym w USA i innych krajach.

• Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• Nazwy firm i produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

• Niniejsza instrukcja dotyczy modeli wyprodukowanych, począwszy od stycznia 2012 r.