Podłączanie do komputera: z którego złącza należy korzystać?

Instrumenty elektroniczne mają kilka zewnętrznych złączy, a jednym z najwygodniejszych i najłatwiejszych w użyciu do podłączenia do komputera jest złącze USB TO HOST.

4BZłącze USB TO HOST (typu B):

Użyj kabla USB z wtyczką pasującą do kształtu złącza komputera i instrumentu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Wymagania systemowe i konfiguracja” w rozdziale „Podłączanie komputera do instrumentu”.

Dane, które mogą być obsługiwane, różnią się w zależności od używanego instrumentu. Patrz kolumna „Formaty danych zgodne z przesyłaniem” w rozdziale „Docelowe modele i funkcje” lub podręcznik użytkownika instrumentu.

5BŚrodki ostrożności, które należy zachować podczas korzystania ze złącza USB TO HOST

Podczas podłączania komputera do złącza USB TO HOST należy przestrzegać poniższych zasad, aby zapobiec zawieszeniu komputera i uszkodzeniu lub utracie danych.

NOTYFIKACJA

      Należy używać kabla USB krótszego niż 3-metrowy. Nie można korzystać z kabli USB 3.0.

      Przed włączeniem/wyłączeniem zasilania instrumentu lub podłączeniem/odłączeniem kabla USB łączącego instrument z komputerem za pomocą złącza [USB TO HOST] wykonaj następujące czynności:

-          Zamknij wszystkie programy działające na komputerze.

-          Upewnij się, że żadne dane nie są właśnie przesyłane z instrumentu. (Dane są przesyłane nawet kiedy grane są nuty na klawiaturze lub gdy odtwarzany jest utwór).

      W czasie podłączania komputera do instrumentu odczekaj co najmniej sześć sekund między następującymi czynnościami: (1) wyłączeniem i ponownym włączeniem instrumentu lub (2) podłączeniem i odłączeniem kabla USB.

Jeśli instrument lub komputer zawiesi się, ponownie włącz oprogramowanie lub system operacyjny komputera, wyłącz zasilanie instrumentu i ponownie uruchom komputer.