Odtwarzanie utworów (MIDI, audio) na komputerze z instrumentem

Niniejszy rozdział zawiera opis procedury podstawowej.

1.  Podłącz instrument do komputera za pomocą kabla USB.

Patrz część „Podłączanie komputera do instrumentu”.

2.  Uruchom oprogramowanie/aplikację do odtwarzania plików na komputerze.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi konkretnego oprogramowania do odtwarzania.

3.  Przygotuj odtwarzany plik na komputerze.

     Pliki MIDI

     Pliki audio

4.  W oprogramowaniu do odtwarzania wybierz podłączony instrument jako miejsce docelowe wyjścia.

5.  Uruchom odtwarzanie w oprogramowaniu do odtwarzania.

Odtwarzanie utworu z komputera odbywa się za pośrednictwem głośników instrumentu.

UWAGA

     Jeśli dane MIDI zawierają informacje na temat funkcji, które nie są obsługiwane przez ten instrument, nie będzie on odtwarzał ich poprawnie.

     Nie wszystkie modele są wyposażone w funkcje odtwarzania dźwięku; informacje można znaleźć w kolumnie „Audio USB” w rozdziale „Docelowe modele i funkcje” lub w podręczniku użytkownika instrumentu.