Odtwarzanie plików MIDI, w tym utworów przesyłanych z komputera

W przypadku modeli instrumentów innych wymienione poniżej zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika instrumentu, aby dowiedzieć się, jak odtwarzać pliki przesłane z komputera. (Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach).

YDP-C71/YDP-S52/YDP-S51/YDP-S34/YDP-163/YDP-162/YDP-143/YDP-142/CLP-725/CLP-625/CLP-525/YDP-164/YDP-144/YDP-S54

Można przenieść maksymalnie 10 plików utworu z komputera do tego instrumentu w celu odtworzenia. Przeniesione utwory zostają przypisane do klawiszy D#6–C7, co pozwala je wybrać i odtworzyć.

UWAGA

      Kształty przycisków mogą się wydawać inne niż te na Twoim instrumencie.

      Funkcje przypisane do klawiszy można znaleźć w skróconym opisie działania dołączonym do instrumentu.

1.  Przytrzymując naciśnięty przycisk [DEMO/SONG], naciśnij jeden z klawiszy z zakresu D#6C7, aby wybrać utwór do odtworzenia.

(najwyższy klawisz)

● YDP-C71

Odtwarzanie kontynuuje sekwencję: wszelkich innych utworów przesyłanych z komputera, a następnie utworów demonstracyjnych i wstępnie zaprogramowanych.

● YDP-S52/YDP-S51/YDP-S34/YDP-163/YDP-162/YDP-143/YDP-142/CLP-725/CLP-625/CLP-525/YDP-164/YDP-144/YDP-S54

Odtwarzanie kontynuuje sekwencję: wszelkich innych utworów przesyłanych z komputera.

W celu zmiany utworu podczas odtwarzania:

naciśnij [+ R] lub [- L], aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

2.  Naciśnij [DEMO/SONG] lub [PLAY], aby zatrzymać odtwarzanie.

■ Zmiana kanałów odtwarzania

Wypróbuj tę operację, jeśli podczas odtwarzania utworu emitowany jest nieoczekiwany lub nienaturalny dźwięk.

Aby ustawić kanały odtwarzania na „1+2”:

przytrzymując naciśnięte jednocześnie przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE], naciśnij klawisz C7.

(najwyższy klawisz)

Dzięki tej operacji zostaną odtworzone tylko dane utworu z kanałów 1 i 2. Gdy brzmienia niezgodne z tym instrumentem zostaną przypisane do kanałów 3–16, a partie fortepianu zostaną przypisane do kanałów 1 i 2, operacja ta powoduje wyemitowanie nieprawidłowego lub oczekiwanego dźwięku.

Aby ustawić kanały odtwarzania na „All” (Wszystkie):

Przytrzymując naciśnięte jednocześnie przyciski [DEMO/SONG] i [PIANO/VOICE], naciśnij klawisz B6.

(najwyższy klawisz)

Dzięki tej operacji zostaną odtworzone dane utworu ze wszystkich kanałów.