Gebruikershandleiding FGDP-30

Regelaars

Bovenkant

De regelaars aan de bovenkant van dit product bestaan uit twee typen: knoppen voor verschillende functies en pads voor uw performance.

Knoppen voor functies ab

a

Stand-by-/aan-lampjes (blauw) (rood)

Stand-by-/aan-knop

• Met deze knop kunt u het product in-/uitschakelen, en met de lampjes kunt u de oplaadstatus van dit product controleren.
Zie deze pagina voor meer informatie over het in-/uitschakelen van het product. Zie deze pagina voor meer informatie over het opladen van het product. Zie deze pagina voor meer informatie over hoe u de resterende batterijduur kunt controleren.

b

Vergrendelingslampje

Vergrendelingsknop

• Om onbedoelde bediening te voorkomen doordat u per ongeluk een onnodige knop aanraakt tijdens het spelen, gebruikt u deze knop om tijdelijk alle andere knoppen behalve de pads, de knop  en deze knop tijdelijk uit te schakelen. Zie deze pagina voor details.

@  

Knoppen voor functies cg

• Het volume van de bevestigingsgeluiden die bij toetsbedieningen worden geproduceerd,
kan worden aangepast via "Menu 4 Mixer Operation Sound Volume."

• Het volume van de Voice Guide kan worden aangepast via (Instellingen) "5 Mixer Voice Guide Volume".

c

Knop Volume omlaag (links) en knop Volume omhoog (rechts)

• Met deze knoppen kunt u het volume aanpassen van het geluid dat via de interne luidspreker en de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting wordt uitgevoerd. Zie deze pagina voor details.

d

Kliklampjes (rood) (blauw)

Klikknop

Knop Tempo verlagen (links) en knop Tempo verhogen (rechts)

• U kunt luisteren naar het klikgeluid om op het juiste tempo te spelen.

e

Kitselectieknoppen

• Met deze knoppen kunt u een drumkit selecteren, een verzameling drumgeluiden (of voices) die aan pads zijn toegewezen. Zie deze pagina voor details.

f

Itemselectieknoppen instellen

Min- en plus-knoppen

• Met deze knoppen kunt u verschillende instellingen wijzigen. Zie deze pagina voor details.

g

Registratiegeheugenknoppen

• Een groep instellingen kan onder een van deze knoppen worden geregistreerd en u kunt deze instellingen op elk gewenst moment met een enkele tik oproepen. Zie deze pagina voor details.

@  

Ingebouwde luidspreker h

h

Ingebouwde luidspreker

• Deze luidspreker voert de audiosignalen uit van een extern apparaat dat op dit product is aangesloten, evenals het geluid van uw performance.

@  

Pads voor uw performance i

i

Pads

• Door op deze pads te slaan (MIDI-noot aan), kunt u de verschillende voices horen die aan deze pads zijn toegewezen. Door deze pads verder in te drukken of druk uit te oefenen op deze pads (MIDI-aftertouch), kunt u bevestigen dat het geluid van de pads op natuurlijke wijze wordt gedempt. Zie deze pagina voor details.

• Aan elk van de volgende pads wordt een getal toegewezen. Zie deze pagina voor details.

@  

Achterkant

j

Beveiligingsslot

• Sluit hier een in de handel verkrijgbare beveiligingskabel aan om diefstal van dit product te voorkomen.

k

[USB TO HOST]-aansluiting

• Deze micro-USB B-aansluiting wordt gebruikt om de batterij op te laden met een USB-netadapter, om audiosignalen in te voeren/uit te voeren en om MIDI-berichten te verzenden/ontvangen van/naar een computer of smartapparaat. Zie deze pagina voor meer informatie over het opladen van de batterij. Zie deze pagina voor meer informatie over andere functies.

l

[AUX IN]-aansluiting

• Dit is een stereo mini-aansluiting. Door uw apparaat, zoals een digitaal toetsenbord of een mobiele muziekspeler, op deze aansluiting aan te sluiten, kunt u het geluid ervan in dit product invoeren. Zie deze pagina voor details.

m

[PHONES/OUTPUT]-aansluiting

• Dit is een stereo mini-aansluiting. Door een apparaat zoals een hoofdtelefoon of een live streaming-apparaat (mixer) aan te sluiten, kunt u het geluid van dit product, inclusief uw padspel, en het audiosignaal dat wordt ingevoerd via de [AUX IN]-aansluiting uitvoeren. Zie deze pagina voor details.

@