Gebruikershandleiding FGDP-30

[36-52] Trigger

Met menu 36 kunt u de trigger selecteren en met Menu 36-52 kunt u de instellingen configureren voor de momenteel geselecteerde trigger. Na gebruik van de knoppen  om een item te selecteren, kondigt de Voice Guide de naam van het item aan, te beginnen met het nummer en vervolgens met "Trigger".

• De standaardwaarden van Menu 37-52 verschillen afhankelijk van elke trigger.

• Voor Menu 37-52: druk op de doelpad en configureer vervolgens de instellingen.

[36] Een trigger selecteren

Nr.

Itemnaam

(Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

Nr.

36

Trigger Select

Zie deze pagina.

1–12

1

@  

Triggerlijst

Nr.

Triggernaam (Voice Guide)

Omschrijving

1

Normal Tx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50 Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Normal". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt ingesteld op basis van het GM-drumoverzicht (General MIDI). Deze instellingen zijn bedoeld om de externe toongenerator te bedienen via de MIDI-verzending van dit product.

2

Loud 1 Tx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50 Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Loud1". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt ingesteld op basis van het GM-drumoverzicht (General MIDI). Deze instellingen zijn bedoeld om de externe toongenerator te bedienen via de MIDI-verzending van dit product.

3

Loud 2 Tx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50
Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Loud2". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt ingesteld op basis van het GM-drumoverzicht (General MIDI). Deze instellingen zijn bedoeld om de externe toongenerator te bedienen via de MIDI-verzending van dit product.

4

Hard 1 Tx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50
Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Hard1". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt ingesteld op basis van het GM-drumoverzicht (General MIDI). Deze instellingen zijn bedoeld om de externe toongenerator te bedienen via de MIDI-verzending van dit product.

5

Hard 2 Tx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50
Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Hard2". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt ingesteld op basis van het GM-drumoverzicht (General MIDI). Deze instellingen zijn bedoeld om de externe toongenerator te bedienen via de MIDI-verzending van dit product.

6

Fixed Tx

Voor alle pads "Menu 42 Trigger Note Velocity Fixed Value" en "Menu 49 Trigger After Touch Fixed Value" worden ingesteld op "127". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt ingesteld op basis van het GM-drumoverzicht (General MIDI). Deze instellingen zijn bedoeld om de externe toongenerator te bedienen via de MIDI-verzending van dit product.

7

Normal Rx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50 Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Normal". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt zo ingesteld dat de nummers opeenvolgend geordend zijn. Deze instellingen zijn bedoeld om de toongenerator van dit product te bedienen vanaf een extern apparaat via MIDI.

8

Loud 1 Rx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50 Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Loud1". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt zo ingesteld dat de nummers opeenvolgend geordend zijn. Deze instellingen zijn bedoeld om de toongenerator van dit product te bedienen vanaf een extern apparaat via MIDI.

9

Loud 2 Rx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50 Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Loud2". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt zo ingesteld dat de nummers opeenvolgend geordend zijn. Deze instellingen zijn bedoeld om de toongenerator van dit product te bedienen vanaf een extern apparaat via MIDI.

10

Hard 1 Rx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50 Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Hard1". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt zo ingesteld dat de nummers opeenvolgend geordend zijn. Deze instellingen zijn bedoeld om de toongenerator van dit product te bedienen vanaf een extern apparaat via MIDI.

11

Hard 2 Rx

Voor alle pads "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" en
"Menu 50 Trigger After Touch Curve" worden ingesteld op "Hard2". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt zo ingesteld dat de nummers opeenvolgend geordend zijn. Deze instellingen zijn bedoeld om de toongenerator van dit product te bedienen vanaf een extern apparaat via MIDI.

12

Fixed Rx

Voor alle pads "Menu 42 Trigger Note Velocity Fixed Value" en "Menu 49 Trigger After Touch Fixed Value" worden ingesteld op "127". Voor alle pads: "Menu 38 Trigger MIDI Note Number" wordt zo ingesteld dat de nummers opeenvolgend geordend zijn. Deze instellingen zijn bedoeld om de toongenerator van dit product te bedienen vanaf een extern apparaat via MIDI.

@  

[37-39] Aan MIDI gerelateerde instellingen

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

37

Trigger MIDI Channel

Bepaalt het MIDI-kanaal wanneer de bedieningsinformatie van de doelpad wordt verzonden of ontvangen als MIDI-berichten.

1–16

38

Trigger MIDI Note Number

Bepaalt het MIDI-nootnummer wanneer de bedieningsinformatie van de doelpad wordt verzonden of ontvangen als MIDI-berichten.

1(C#−2)–127(G8)

39

Trigger MIDI Receive Pad

Bepaalt of er wel (On) of niet (Off) rekening mee moet worden gehouden dat de doelpad daadwerkelijk is bediend wanneer een MIDI-bericht met het MIDI-nootnummer en het MIDI-kanaal van de doelpad wordt ontvangen.

Off, On

@  

[40] Algemene instellingen voor noot en aftertouch

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

40

Trigger A/D Gain

Bepaalt hoeveel moet worden versterkt en hoe hard op de doelpad wordt geslagen voordat deze wordt omgezet in een aanslag of aftertouch. Om een breed dynamisch bereik te verkrijgen, stelt u de waarde zo in dat uw maximale slagkracht gelijk is aan de maximale aanslag en aftertouch.

0127

@  

[41-45] Opmerking over gerelateerde instellingen

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

41

Trigger Note Output

Bepaalt of het MIDI-nootbericht van de doelpad wel ('On') of niet ('Off') wordt verzonden.

Off, On

42

Trigger Note Velocity Fixed Value

Bepaalt de MIDI-aanslag bij het raken van de doelpad. Wanneer deze is ingesteld op een waarde tussen 1 en 127, wordt de geselecteerde waarde verzonden als de MIDI-aanslag voor de doelpad, ongeacht hoe hard de pad wordt aangeslagen. Als deze op Off staat, wordt de MIDI-snelheid bepaald op basis van hoe hard op de pad wordt geslagen. De relatie tussen hoe hard op de pad wordt geslagen en de MIDI-aanslag wordt bepaald door
"Menu 43 Trigger Note Velocity Curve".

Off, 1127

43

Trigger Note Velocity Curve

Selecteert een aanslagcurve die de aanslagwaarde bepaalt in verhouding tot hoe hard op de doelpad wordt geslagen.

Loud 2, Loud 1, Normal, Hard 1, Hard 2, Fixed 1–5, Spline 1 1–1 5, Spline 2 1–2 5, Offset 1–5

44

Trigger Note Velocity Minimum

Bepaalt de ondergrens van de MIDI-aanslag voor de doelpad. Hoe zacht ook op de pad wordt geslagen, er wordt een MIDI-aanslag gegenereerd die hoger is dan de hier ingestelde waarde.

1127

45

Trigger Note Velocity Maximum

Bepaalt de bovengrens van de MIDI-aanslag van de doelpad. Hoe hard ook op de pad wordt geslagen, er wordt een MIDI-aanslag gegenereerd die lager is dan de hier ingestelde waarde.

1127

[46-52] MIDI-aftertouch

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

46

Trigger After Touch Output

Bepaalt of de MIDI-aftertouch wel ('On') of niet ('Off') wordt verzonden voor de doelpad.

Off, On

47

Trigger After Touch Type

Bepaalt of 'kanaal' of 'polyfoon' wordt verzonden als een MIDI-aftertouchbericht voor de doelpad.

Channel, Poly

48

Trigger After Touch Priority

Bepaalt of een MIDI-nootbericht wel (Low) of niet (High) wordt uitgevoerd door op de doelpad te slaan terwijl de aftertouch van de doelpad wordt uitgevoerd.

Low, High

49

Trigger After Touch Fixed Value

Bepaalt de aftertouchsterkte van de specifieke pad. Wanneer deze is ingesteld op een waarde tussen 1 en 127, wordt de geselecteerde waarde verzonden als de aftertouchsterkte voor de doelpad, ongeacht hoe hard op de pad wordt gedrukt. Als deze op Off staat, wordt de aftertouchsterkte bepaald op basis van hoe hard op de pad wordt gedrukt.

De relatie tussen hoe hard op de pad wordt ingedrukt en de aftertouchwaarde wordt bepaald door '50 Trigger After Touch Curve'.

Off, 1127

50

Trigger After Touch Curve

Selecteert een Aftertouchcurve voor de doelpad.

Loud 2, Loud 1, Normal, Hard 1, Hard 2, Fixed 1–5, Spline 1 1–1 5, Spline 2 1–2 5, Offset 1–5

51

Trigger After Touch Minimum

Bepaalt de ondergrens van de MIDI-aftertouchwaarde voor de doelpad. Hoe zacht ook op de pad wordt gedrukt, er wordt een MIDI-aftertouchwaarde gegenereerd die hoger is dan de hier ingestelde waarde.

1127

52

Trigger After Touch Maximum

Bepaalt de bovengrens van de MIDI-aftertouchwaarde voor de doelpad. Hoe hard ook op de pad wordt gedrukt, er wordt een MIDI-aftertouchwaarde gegenereerd die lager is dan de hier ingestelde waarde.

1127

@