Gebruikershandleiding FGDP-30

Problemen oplossen

Voedingsbron

Probleem

Oorzaak

Oplossing

De stroom kan niet worden ingeschakeld.

Het resterende batterijniveau is onvoldoende.

Laad dit product op volgens de instructies op deze pagina.

De stroom wordt onverwacht uitgeschakeld.

Het resterende batterijniveau is onvoldoende.

Laad dit product op volgens de instructies op deze pagina.

De automatische uitschakeling is zojuist geactiveerd.

Configureer de juiste instellingen, zoals het uitschakelen van de functie voor automatisch uitschakelen en stel de "Auto Power Off Time" in op een langere tijd volgens de instructies op deze pagina.

De stroom wordt onverwacht uitgeschakeld, zelfs tijdens het opladen.

Er komt een hard geluid uit de ingebouwde luidspreker terwijl de batterij met een lage stroom wordt opgeladen via bijvoorbeeld een USB-verbinding tussen het product en een computer.

Volg eerst de instructies op deze pagina over het opladen van de batterij. Gebruik vervolgens, in plaats van de ingebouwde luidspreker, de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting als de geluidsuitvoerbestemming door een extern audioapparaat aan te sluiten, zoals beschreven op deze pagina.

@  

Geen geluid of te laag volume

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Geen geluid

Het product is zo ingesteld dat er geen geluid via de ingebouwde luidspreker wordt uitgevoerd.

Stel "56 Utility Speaker Output" in op een andere waarde dan "Off".

Er is een audiokabel aangesloten op de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting.

Koppel de kabel los van de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting of controleer de instelling voor "Menu 56 Utility Speaker Output"

De volume-instelling is mogelijk te laag.

Configureer op basis van de uitleg op deze pagina de juiste instellingen, zoals het verhogen van het volume.

De huidige trigger kan instellingen bevatten waarbij de pad geen geluid produceert.

Stel "Menu 40 Trigger A/D Gain" in op een hogere waarde.

Stel "Menu 41 Trigger Note Output" in op "On".

Stel "Menu 42 Trigger Note Velocity Fixed Value" in op "Off" of een hogere waarde.

Stel "Menu 46 Trigger After Touch Output" in op "On".

Stel "Menu 49 Trigger After Touch Fixed Value" in op "Off" of een hogere waarde.

"Menu 61 Utility Local Control" is ingesteld op "Off".

Stel "Menu 61 Utility Local Control" in op "On".

@  

Onverwacht geluid of onverwachte werking

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Er treedt ruis op.

Er wordt een lusverbinding geconfigureerd vanwege een USB-verbinding met een extern apparaat zoals een computer.

Zie deze pagina.

Er bevindt zich een smartapparaat of tablet in de buurt van het product.

Schakel de vliegtuigmodus van het smartapparaat in.

Er is geen goede volumebalans tussen elk van de geluidsdelen.

Het volume van sommige delen is luider (of zachter).

Configureer op basis van de uitleg op
deze pagina de juiste instellingen, zoals het verhogen van het volume.

Er wordt geen effect toegepast, ook al is de effectdiepte (zendniveau) op een hoge waarde ingesteld.

Wat betreft de effectdiepte: de algehele kitinstelling of de instellingen voor elke pad (voice-instelling) zijn te laag.

Stel het effect-zendniveau voor zowel de instellingen voor de gehele kit als de voice-instellingen in op een hogere waarde. Zie
deze pagina voor kitinstellingen. Zie deze pagina voor voice-instellingen.

De snelheid van Noot aan neemt niet toe (af), zelfs niet als u de pad krachtig (zacht) aanslaat.

De instelling van de huidige trigger komt niet overeen met hoe hard de pad wordt aangeslagen.

Selecteer een andere trigger door de instructies op deze pagina te volgen. Probeer anders de volgende waarden te wijzigen.

• "Menu 42 Trigger Note Velocity Fixed Value" en "Menu 43 Trigger Note Velocity Curve" voor elke pad

• "Menu 44 Trigger Note Velocity Minimum" en "Menu 45 Trigger Note Velocity Maximum" voor elke pad

"Menu 40 Trigger A/D Gain" voor elke pad

De padinstelling voor de huidige kit is op de een of andere manier gewijzigd.

"Menu 34 Kit Interlock Edit" is ingesteld op “On.”

Stel "Menu 34 Kit Interlock Edit" in op "Off".

De knop werkt niet.

De paneelvergrendelingsfunctie is ingeschakeld.

Schakel de paneelvergrendelingsfunctie uit zoals beschreven op deze pagina.

@  

Overige

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Dit product wordt niet herkend op het smartapparaat, ook al zijn het product en het smartapparaat verbonden via USB.

Sommige smartapparaten kunnen zichzelf ten onrechte identificeren als de host (ontladingszijde) en automatisch de verbinding verbreken.

Koppel de kabel los en sluit deze weer aan. Zie deze pagina voor meer informatie over de USB-verbinding tussen dit product en het smartapparaat/
de computer.

@