Gebruikershandleiding FGDP-30

[55-62] Utility

Via Menu 55-62 kunt u nog andere handige instellingen configureren. Na gebruik van de knoppen  om een item te selecteren, kondigt de Voice Guide de naam van het item aan, te beginnen met het nummer en vervolgens met "Utility".

[55-56] Geluidsuitvoer

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

Standaardwaarde

55

Utility Speaker EQ/Compressor Type

Bepaalt het type EQ (equalizer) en compressor dat wordt toegepast op de geluidsuitvoer van de ingebouwde luidspreker.

Standard

Dit is de standaardinstelling.

Heavy

Deze instelling benadrukt lage frequenties. Dit zorgt voor een zeer krachtig geluid.

Bright

Deze instelling benadrukt hoge frequenties. Dit zorgt voor een zeer helder geluid.

Mild

Deze instelling verzwakt hoge frequenties. Het zorgt voor een rustige luisterervaring.

Powerful

Deze instelling gebruikt een sterke compressor. Dit zorgt voor een gevoel van geluidsdruk.

Standard, Heavy, Bright, Mild, Powerful

Standard

56

Utility Speaker Output

Dit bepaalt of audio via de luidsprekers van de ingebouwde luidspreker moet worden uitgevoerd.

Off

Er wordt geen audio uitgevoerd via de ingebouwde luidspreker, ongeacht of er wel of niet een extern audioapparaat is aangesloten op de [PHONE/OUTPUT]-aansluiting.

Headphone Switch

Er wordt geen audio uitgevoerd via de ingebouwde luidspreker wanneer een extern audioapparaat is aangesloten op de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting, en er wordt wel audio uitgevoerd via de ingebouwde luidspreker wanneer er geen extern audioapparaat is aangesloten op de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting.

On

Er wordt audio uitgevoerd via de ingebouwde luidspreker, ongeacht of er wel of niet een extern audioapparaat is aangesloten op de [PHONE/OUTPUT]-aansluiting.

Off, Headphone Switch, On

Headphone Switch

@  

[57-58] USB-audio

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

Standaardwaarde

57

Utility USB Audio Loopback

Bepaalt of het audiosignaal dat wordt ingevoerd via de [USB TO HOST]-aansluiting wel ("On") of niet ("Off") opnieuw wordt teruggestuurd naar het aangesloten apparaat.

Wanneer ingesteld op "On", wordt een audioloopback (audio verzonden vanaf een extern apparaat naar dit product wordt teruggestuurd naar het externe apparaat) geconfigureerd door de [USB TO HOST]-aansluiting op een extern apparaat, zoals een computer of smartapparaat via USB aan te sluiten.

Hierdoor kunt u muziek van een extern apparaat mixen met uw spel op dit product en die mix opnemen op een DAW.

Off, On

On

58

Utility USB Audio Output Gain

Bepaalt de hoeveelheid volumeversterking bij het uitvoeren van audio naar een extern apparaat dat is aangesloten via USB. Een positieve waarde verhoogt het volume, en een negatieve waarde verlaagt het volume.

−18, −12, −6, 0, +6, +12, +18

0 dB

@  

Lusverbinding

Er kan ruis optreden als een enkele computer of smartapparaat is aangesloten op zowel de [AUX IN]-aansluiting als de [USB TO HOST]-aansluiting (lusverbinding). Als dit gebeurt, probeer dan de volgende stappen voor probleemoplossing.

• Koppel de kabel los van de [AUX IN]-aansluiting en gebruik alleen de USB-kabel voor audiocommunicatie.

• Als u een USB-kabel gebruikt om dit product op te laden, zorg er dan voor dat u deze aansluit op een USB-adapter of een andere voedingsbron in plaats van op een computer of smartapparaat.

[59-62] Overige instellingen

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

Standaardwaarde

59

Utility Pad Layout

Keert de padnummers tussen de linker- en rechterkant van het product om. 'Left' is bedoeld om voornamelijk met de linkerhand te spelen, terwijl 'Right' bedoeld is om voornamelijk met de rechterhand te spelen.

Left, Right

Right

60

Utility Audition Velocity

Bepaalt de snelheid van het audiogeluid dat wordt afgespeeld wanneer het padgeluid (voice) wordt gewijzigd in "Menu 23 Kit Voice Category" of "Menu 24 Kit Voice Number.".

Off, 1–127

100

61

Utility Local Control

Dit bepaalt of de pad de interne toongenerator wel (ON) of niet bestuurt (OFF). Als u alleen een externe MIDI-toongenerator gebruikt die via USB is aangesloten, stelt u dit item in op 'Off'.

Off, On

On

62

Utility Auto Power Off Time

Om onnodig stroomverbruik te voorkomen, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld na een bepaalde periode van inactiviteit. Hiermee kunt u de tijd instellen die moet verstrijken voordat de stroom automatisch wordt uitgeschakeld. Zie deze pagina voor details.

Disabled, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutes

30 minutes

@