Gebruikershandleiding FGDP-30

[1-64] Menu met instellingsitems

Gebruik de onderstaande knoppenom verschillende instellingen te wijzigen.

1. Gebruik de knoppen  om het gewenste item te selecteren.

Houd een van beide knoppen ingedrukt om continu van item te wisselen. Druk beide knoppen tegelijkertijd in om terug te keren naar het eerste item van het menu.

2. Gebruik de knoppen  om de waarde te bewerken.

Houd een van deze knoppen ingedrukt om de waarde verder te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide knoppen om terug te keren naar de standaardwaarde.

OPMERKING

• U kunt naar het begin van elke menucategorie springen door op de knop of  te drukken terwijl u de knop ingedrukt houdt.

@  

Menucategorieën van de instellingsitems

Menu 1–5                                   Mixergerelateerde instellingen (volumeaanpassing)

Menu 6–9                                   Klikgerelateerde instellingen

Menu 10–34 en Menu 35         Kitgerelateerde instellingen (10-34) en Kitinitialisatie (35)

Menu 36–52 en Menu 53         Triggernummer (36), triggergerelateerde instellingen (37-52) en

Triggerinitialisatie (53)

Menu 54                                      Registratiegeheugen initialiseren

Menu 55–62                               Utility-instellingen

Menu 63                                      Fabrieksinstellingen terugzetten

Menu 64                                      Firmwareversie

OPMERKING

• De instellingen voor de meeste items (Menu 1-34, 36-52, 55-62) kunnen worden geregistreerd in het registratiegeheugen.

• De instellingen voor de meeste items (Menu 1-34, 36-52, 55-62) blijven behouden, zelfs als het product is uitgeschakeld. Zie deze pagina voor details.

• De standaardwaarden voor menu 10-34 zijn uniek voor elke kit, en de standaardwaarden voor menu 37-52 zijn uniek voor elke trigger.