Gebruikershandleiding FGDP-30

Bijlage

Aanslagcurve/aftertouchcurve

Deze curven geven de omzetting naar een numerieke waarde aan van de kracht waarmee een pad wordt bediend. De horizontale as geeft aan hoe hard een pad wordt bediend
(hoe hard op de pad wordt geslagen of de pad wordt ingedrukt) en de verticale as geeft de bijbehorende numerieke waarde aan (aanslag of aftertouch). Dit product beschikt over 25 curvetypen die hetzelfde zijn voor zowel aanslag als aftertouch. De gewenste curve kan hieronder worden geselecteerd als trigger-instellingsitem.

• Een aanslagcurve selecteren                 Menu 43 Trigger Note Velocity Curve

• Een aftertouchcurve selecteren             Menu 50 Trigger After Touch Curve

Instellingswaarden

(Voice Guide)

Aanslagcurve/aftertouchcurve

Loud 2

Loud 1

Normal

Hard1

Hard 2

Fix 1

Fix 2

Fix 3

Fix 4

Fix 5

Spline 1 1

Spline 1 2

Spline 1 3

Spline 1 4

Spline 1 5

 

Spline 2 1

Spline 2 2

Spline 2 3

Spline 2 4

Spline 2 5

Offset 1

Offset 2

Offset 3

Offset 4

Offset 5

@  

Inhoudslijst

De inhoud van dit product wordt hieronder weergegeven. Er zijn koppelingen naar gerelateerde informatie in deze gebruikershandleiding.

Kitlijst

Lijst met voicecategorieën

• Voicelijst

• Lijsten met effecttypen (Reverb, Chorus en Variation)

Triggerlijst

De hierboven genoemde materialen, met uitzondering van de triggerlijst, kunnen worden gedownload van de Yamaha-website. Voer op de site met Yamaha-downloads "FGDP" in het vak voor de modelnaam in en voer vervolgens de zoekopdracht uit.

Yamaha-downloads       https://download.yamaha.com/

Blokdiagram

MIDI

MIDI is een protocol dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen digitale instrumenten. Door uw digitale instrumenten aan te sluiten, kunt u uw performance op het ene MIDI-instrument horen via een andere MIDI-toongenerator.

Verzending en ontvangst van MIDI-berichten van een performance

Met dit product kunt u MIDI-berichten ontvangen en verzenden van/naar een extern apparaat via de meegeleverde USB-kabel. MIDI-berichten (gegenereerd via uw padspel) die vanaf dit product worden verzonden, spelen de toongenerator van het aangesloten externe apparaat af, en MIDI-berichten die vanaf een extern apparaat worden verzonden, spelen de toongenerator van dit product.

OPMERKING

• Met dit product kunt u de aan MIDI gerelateerde instellingen oproepen door een trigger te selecteren. Zie deze pagina voor het selecteren van een trigger en deze pagina voor de triggerlijst. Nadat u een trigger heeft geselecteerd, kunt u de MIDI-instellingen verder wijzigen in de volgende items.

-Menu 37-39 MIDI related settings

-Menu 40 Common settings for Note and Aftertouch

-Menu 41-45 Note On related settings

-Menu 46-52 MIDI Aftertouch

MIDI Reference

Dit product bevat de volgende MIDI Reference-materialen.

• MIDI-implementatieoverzicht

• MIDI-kanaalboodschap

• Systeemeigen bericht van MIDI

De MIDI Reference kan worden gedownload van de Yamaha-website. Voer op de site met Yamaha-downloads "FGDP" in het vak voor de modelnaam in en voer vervolgens de zoekopdracht uit.

Yamaha-downloads       https://download.yamaha.com/