Gebruikershandleiding FGDP-30

[63] Fabrieksinstellingen terugzetten

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

63

Factory Reset

Initialiseert alle instellingen van het product.

@  

1. Gebruik de knoppen  om "Menu 63 Factory Reset" te selecteren.

2. Druk op de knop .

De Voice Guide bevestigt of de instellingen worden geïnitialiseerd.

Druk op de knop om deze handeling te annuleren.

3. Druk nogmaals op de knop .

Alle instellingen van het product worden geïnitialiseerd.

De fabrieksinstellingen terugzetten bij het inschakelen van de stroom

U kunt de fabrieksinstellingen ook terugzetten bij het inschakelen van de stroom. Als u op de knop  terwijl u tegelijkertijd  en  ingedrukt houdt, knippert de linkerkant (blauw) van de [Stand-by/Aan]-indicator vijf keer en start het product op waarbij alle items worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.